Om

Romerike Takst

Takstingeniør Kjetil Jahr.


Romerike Takst eies og drives av Takstingeniør Kjetil Jahr. Jeg er utdannet Byggingeniør ved Høgskolen i Oslo, og har jobbet i byggebransjen siden år 2000. Jeg har erfaring innen anleggs- og prosjektledelse for større byggeprosjekter, prosjektering av betongelemnter og for betongelementfabrikker, salg og prosjektoppfølging av større betongelementleveranser. Jeg videreutdannet meg til Takstingeniør ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med NITO Takst og har jobbet som takstmann siden 2011. Men kan selvfølgelig også ta  på meg mindre tegneoppdrag så som å tegne garasjer og tilbygg til eneboliger, samt driftsbygninger for landbruket. I tillegg til å drive Romerike Takst driver jeg også KJ Elementdesign AS som i hovedsak tegner betongelementer for betongelmentfabrikker.